U bent hier: Home - Arbocatalogus timmerindustrie - Hul... - B - Beheersen van het aantal...

Print deze pagina


Beheersen van het aantal uren beeldschermwerk


Beschrijving: om klachten door langdurig beeldschermwerk te voorkomen kunt u onder andere zorgen voor een regelmatige afwisseling met andere werkzaamheden. Enkele mogelijkheden hiervoor zijn:
- niet mailen voor overleg, maar telefoneren of naar collega’s toelopen;
- zelf koffie halen;
- zelf kopieën maken;
- mails en andere documenten zo veel mogelijk uitprinten in plaats van ze op het beeldscherm te lezen.

Medewerkers moeten van deze mogelijkheden op de hoogte zijn en ze (leren) gebruiken. Dat kan door de volgende activiteiten:
- Geef medewerkers voorlichting over de mogelijkheden en het belang van afwisseling in het beeldschermwerk.
- Stimuleer medewerkers beeldschermwerk af te wisselen met ander werk, zodat zij niet meer dan zes uur per dag en niet langer dan één uur onafgebroken aan de computer werken.
- Creëer een sfeer waarin leidinggevenden en collega’s zich vrij voelen om medewerkers die te weinig afwisselen, aan te spreken op hun gedrag.

Aard: organisatorisch.


Beoogde effecten

Arbo-effect: vermindering van het aantal uren beeldschermwerk heeft de volgende effecten:
- minder eenzijdige belasting;
- doorbreken van een slechte of statische werkhouding;
- meer herstelkansen bij (beginnende) klachten.
Door deze effecten vermindert de kans op het ontstaan van gezondheidsklachten.

Efficiency-effect: als medewerkers meer bewegen en hun werkzaamheden afwisselen, neemt de kans op verzuim af.

Andere voordelen: afwisseling van werkzaamheden maakt het werk geestelijk minder monotoon.

Mogelijke nadelen: om medewerkers te leren het werk (meer) af te wisselen moet het bedrijf mogelijk investeren in voorlichting of training.


Kenmerken

Oplossing voor: alle soorten bedrijven.

Wet- en regelgeving: Arbobesluit artikel 5.10.


Implementatie

Invoeringstermijn: enkele maanden.

Benodigde inspanning:
- Zorg ervoor dat medewerkers ‘naar de printer lopen’, ‘koffie halen’ en ’kopieën maken’ niet als een vervelende onderbreking zien, maar als kansen om even van houding te veranderen en de ledematen te strekken. Verzamel deze werkzaamheden niet, maar spreid ze zo veel mogelijk over de dag.
- Laat regelmatig rek- en strekoefeningen doen tijdens het werk. Dat kan ook relatief onopvallend door bijvoorbeeld op een stoel achterover te leunen en op die manier de rug te rekken, de nek te strekken door naar het plafond te kijken, of met het hoofd naar links of rechts over de schouder te kijken.

NB: Bij het uitvoeren van de oefeningen moeten medewerkers erop letten dat zij:
- de oefeningen rustig uitvoeren;
- nooit rekken tot het pijn gaat doen;
- altijd stoppen als door een oefening meer pijn ontstaat.

Tips:
- Geef medewerkers in het proces een actieve rol, met name in het zelf bedenken van mogelijkheden om beeldschermwerk af te wisselen met andere werkzaamheden.
- Bedenk dat goed voorbeeld doet volgen. Leidinggevenden hebben een voorbeeldfunctie in het afwisselen van werkzaamheden.

 
 
 

< terug naar vorige pagina