U bent hier: Home - Arbocatalogus timmerindustrie - Hulpm... - F - Functies met afwisseling

Print deze pagina


Functies met afwisseling


Beschrijving: afwisselend werk kan op de lange termijn voorkomen dat gezondheidsklachten als RSI ontstaan. De functie van de beeldschermwerker moet voldoende variatie bieden in taken en de moeilijkheidsgraad daarvan. Ook is het gunstig als de medewerker zelfstandig zaken kan regelen en er voldoende communicatie- en terugkoppelingsmogelijkheden zijn. Zulke functies zijn uitdagender voor medewerkers en verhogen de betrokkenheid, klantvriendelijkheid en productiviteit. Daarmee vormen ze een goede basis voor duurzame en hoogwaardige dienstverlening.

Functies met afwisseling voldoen aan de volgende ontwerpcriteria:
- De functie vormt een logisch samenhangend geheel van voorbereidende, uitvoerende en ondersteunende taken.
- Medewerkers kunnen problemen die in het werk ontstaan, zelf oplossen of ter sprake brengen, zodat ze kunnen worden opgelost.
- De functie omvat geen herhaalwerk van minder dan één minuut en geen extreem langdurig beeldschermwerk.
- De functie bestaat uit een gevarieerde opbouw van gemakkelijk en moeilijk werk, waarbij de kans op psychische overbelasting minimaal is en de kans op leermogelijkheden groot.
- De functie biedt de medewerker ruimte om werktempo, methode, volgorde en inrichting van de werkplek zelf te bepalen.
- De functie biedt contactmogelijkheden met collega’s voor ondersteuning, functioneel overleg en sociale omgang.
- Er vindt goede terugkoppeling plaats over de doelen en resultaten van het werk.

Aard: organisatorisch.


Beoogde effecten

Arbo-effect: het creëren van functies met afwisseling biedt de volgende voordelen:
- minder werkdruk, RSI en verzuim;
- geringer verloop;
- meer betrokkenheid bij het werk;
- minder fouten en ongevallen.

Efficiency-effect: hogere flexibiliteit en betrokkenheid, waardoor de productiviteit toeneemt en het verloop afneemt.

Andere voordelen: grotere klantvriendelijkheid.

Mogelijke nadelen:
- Mogelijk moet het bedrijf extra investeren in opleidingen, om medewerkers in staat te stellen verschillende taken uit te voeren.
- Het invoeren van functies met afwisseling vraagt veranderingen in de organisatie en herverdeling van het werk.


Kenmerken

Oplossing voor: alle soorten bedrijven.

Wet- en regelgeving: Arbobesluit artikel 5.10.


Implementatie

Invoeringstermijn: ten minste één jaar.

Benodigde inspanning:
- Bespreek in het werkoverleg wat de mogelijkheden zijn om binnen de afdeling of in overleg met andere afdelingen zo veel mogelijk afwisseling in functies toe te passen. Kijk of het bijvoorbeeld mogelijk is medewerkers meer verantwoordelijkheid te geven in overleg met klanten of andere afdelingen.
- Bespreek binnen het bedrijf de mogelijkheden om bij veranderingen en herinrichting van de organisatie al in een vroeg stadium aandacht te besteden aan afwisseling in functies en kwaliteit van de arbeid.

Tips: het kan nuttig zijn een arbeids- en organisatiedeskundige (A&O-deskundige) in te schakelen.


 
 
 

< terug naar vorige pagina