U bent hier: Home - Arbocatalogus timmerindustrie - Hul... - G - Geluidsreductie kantooro...

Print deze pagina


Geluidsreductie kantooromgeving


Een lawaaierig kantoor is voor niemand prettig. Daarom moet u het geluid zo veel mogelijk terugdringen. Dat kunt u doen door kantoorvertrekken te isoleren en het geluid in de kantoorvertrekken te dempen (absorberen). U kunt de absorptie verbeteren door zachte materialen te gebruiken op de vloer, aan de wanden en aan het plafond (bijvoorbeeld akoestische plafondtegels).

Aard: technisch.


Beoogde effecten

Arbo-effect: hinderlijk geluid vermindert de productie van medewerkers (kwantitatief en kwalitatief) en leidt tot verstoring van de communicatie.

Efficiency-effect: door een betere communicatie en minder verstoring van de concentratie zullen medewerkers beter presteren.


Kenmerken

Oplossing voor: alle soorten bedrijven.

Bronnen:
- Arbo-Informatieblad nr. 7, Kantoren, Sdu-uitgevers, Den Haag.
- Arbo-Informatieblad nr. 24, Binnenmilieu, Sdu-uitgevers, Den Haag.

Specificaties: met absorptiemaatregelen in een kantoorvertrek kunt u het geluidsniveau met maximaal 5 dB (A) omlaag brengen. De maximaal toegestane niveaus voor hinderlijk geluid zijn afhankelijk van het soort kantoorwerk.
Mate van concentratie in de functie Maximaal geluidsniveau
Geen 80 dB (A)
Gering 75 dB (A)
Gemiddeld 55 dB (A)
Hoog 35 dB (A)

Mate van communicatie in de functie Maximaal geluidsniveau
Geen 80 dB (A)
Zeer gering 75 dB (A)
Gering 65 dB (A)
Gemiddeld 55 dB (A)
Ruim 45 dB (A)
Hoog 35 dB (A)

Andere maatregelen zijn:
- gebruik van headsets voor medewerkers die veel moeten telefoneren;
- gebruik van concentratieruimtes voor medewerkers die geconcentreerd moeten werken;
- aparte ruimtes in te richten voor telefoneren en overleggen.

Wet- en regelgeving: Arbobesluit artikel 5.12 en Arboregeling artikel 5.2.


Implementatie

Invoeringstermijn: enkele maanden.

Benodigde inspanning: bij klachten van medewerkers kunt u geluidsmetingen laten verrichten.

Tip: barrières als kasten en schotten op de werkvloer zorgen ervoor dat het geluid zich minder ver verplaatst.

 
 
 

< terug naar vorige pagina