U bent hier: Home - Arbocatalogus timmerindustrie - Hul... - L - Lawaai- en houtstofreduc...

Print deze pagina


Lawaai- en houtstofreductie Afzuiging handmachines


Handmachines voor frezen, schuren en schaven produceren veel stof. Afzuiging op deze machines is dan ook absolute noodzaak. Ook al gebruikt men deze machines soms heel kort, dan nog wordt afzuiging sterk aanbevolen om een kortdurende hoge blootstelling te voorkomen.

Er bestaan verschillende systemen van stofopvang en afzuiging voor handmachines. Deze worden onderstaand besproken met een advies voor toepassing.


Type systemen

Opvangzak aan machine
Veel handmachines zijn uitgerust met een stofopvangzak op de machine. Het gebruik van een (katoenen) stofopvangzak bij handmachines is onvoldoende. Deze zakken geven vaak een te grote doorslag van stof, gaan snel kapot of worden onvoldoende gereinigd en/of vervangen.

Mobiele afzuiger
Aansluiting van handmachines op een speciale afzuiger of industriezuiger voldoet beter, mits dit systeem aan een aantal basiseisen voldoet. De belangrijkste is voldoende onderdruk (minimaal 20 kPa). De handmachines worden veelal aangesloten met slangen met kleine aanzuigdiameters (25-35 mm). Hierin ontstaan grote drukverliezen. Om die reden is aansluiting op apparaten en installaties bedoeld voor afzuiging van de reguliere houtbewerkingsmachines ongeschikt. Deze werken namelijk met een veel lagere druk.

Aandachtspunten bij aanschaf zijn:
 • Kies een machine met voldoende onderdruk
 • Kies een machine geschikt voor de toepassing (filtermedium: polyester naaldvilt; de reststofemissie
 • dient lager te zijn dan 0,2 mg/m³; dit aangezien houtstof als kankerverwekkend wordt beschouwd).
 • Kies een machine met een automatische start-stop, aangestuurd door de handmachine
 • Koop de nodige hulpstukken voor machine- en vloerreiniging.
 • Let op het geluidsniveau (< 80 dB(A))

Centraal hoogvacuüm systeem
Indien veel gebruik wordt gemaakt van handmachines is aansluiting op een centraal afzuigsysteem met voldoende onderdruk (hoogvacuüm) aan te raden (figuur 4). Een centraal hoogvacuüm systeem (figuur 5) bestaat uit een leidingstelsel met slangaansluitpunten, filter en ventilator (ventilator moet hoge onderdruk kunnen realiseren). De slangaansluitpunten zijn vaak ook voorzien van aansluitingen voor elektra en perslucht (figuur 6). Het verdient aanbeveling de slangaansluitpunten zodanig uit te voeren dat op het moment dat er een slang wordt aangekoppeld de afzuiging in werking treedt. Deze systemen zijn ook uitermate geschikt voor vloer- en machinereiniging.

Aandachtspunten bij aanschaf zijn:
 • Kies een installatie met het filter voor de ventilator
 • De onderdruk dient minimaal 20 kPa te bedragen
 • Zorg voor slangaansluitingen met schakelaar voor automatische start-stop.
 • Koop de nodige hulpstukken voor machine- en vloerreiniging.
 • Let op het geluidsniveau (< 80 dB(A))


Meer informatie 
 
 

< terug naar vorige pagina