U bent hier: Home - Arbocatalogus timmerindustrie - Hul... - L - Lawaai- en houtstofreduc...

Print deze pagina


Lawaai- en houtstofreductie 2/4-zijdige frees/schaafbank


Dagblootstelling* (dagdosis**) aan houtstof/geluid in situatie zonder of met beperkte voorzieningen

Geluid (in dB(A)) Houtstof (in mg/m³)
Gemiddelde inzet Gemiddelde inzet
machine: 4-8 uur per dag machine: 4-8 uur per dag
Dagdosis eigen werkzaamheden: Dagblootstelling eigen werkzaamheden:
maximaal circa 97 dB(A) 1-2 mg/m³
Vereiste geluidsreductie: 17 dB(A) Vereiste houtstofreductie: 1 mg/m³


Geïntegreerde oplossing A: reductie geluid met 17 dB(A) en houtstof met 1,0 mg/m³

Geluid:
 • volledige omkasting, te vervaardigen door een gespecialiseerd bedrijf (uitvoering in staal);
 • geluidgedempte aanvoertunnel, vervaardigd door gespecialiseerd bedrijf, voorzien van onder andere pneumatisch aangedreven transportrollen, een automatische kantelinrichting en houtbreedte-instelling;
 • geluidgedempte afvoertunnel, vervaardigd door gespecialiseerd bedrijf, voorzien van onder andere een transportband en een pneumatisch bediende zijklep.

Houtstof:
 • afzuiging van het frees-/schaafproces, bundeling van de afzuigleidingen binnen de omkasting, afvoer naar buiten als één kanaal;
 • luchttoevoer naar de omkasting via openingen met geluiddempers, bij voorkeur in het dak van de omkasting.


Geïntegreerde oplossing B: reductie geluid tot 12 dB(A) en houtstof met 1,0 mg/m³

Geluid:
 • volledige omkasting, eventueel in eigen beheer te vervaardigen;
 • beperkte omtunneling van de in- en uitvoeropeningen, eventueel uit te voeren in eigen beheer;
 • aanvullende voorziening: toepassing van geluidsarme spiraalbeitels

Houtstof:
 • afzuiging van het frees-/schaafproces, bundeling van de afzuigleidingen binnen de omkasting, afvoer naar buiten als één kanaal;
 • luchttoevoer naar de omkasting via openingen met geluiddempers, bij voorkeur in het dak van de omkasting.


Kenmerken

Soort oplossing: technisch

Type risicoreductie: overdrachtsbeperking

Arbo effecten:
 • reductie dagdosis geluid met oplossing A: 17 dB(A) / oplossing B: 12 dB(A)
 • reductie dagblootstelling houtstof met 1 mg/m³
 • verminderde verspreiding van houtstof naar werkomgeving

Kosten:
 • aanpassingen afzuig-/filterinstallatie: afhankelijk van situatie
 • aanpassingen aan de schaafmachine
 • kosten in verband met productieverliezen door bouw/installatie, aansluiting elektriciteit/perslucht/ed. zijn niet in de kostenraming inbegrepen

Lever-/installatietermijn:
 • omkasting door gespecialiseerd bedrijf: 3-6 maanden
 • omkasting in eigen beheer: < 3 maanden


Advies

Oplossing A voldoet aan de streefwaarden voor geluid (dagdosis < 80 dB(A)) en houtstof (dagblootstelling < 1 mg/m³). Oplossing A is echter een relatief dure oplossing. Oplossing B is een relatief goedkope oplossing, die echter voor geluid niet aan de streefwaarde voldoet.
Alhoewel de afweging om te kiezen voor oplossing A of oplossing B sterk afhankelijk is van de specifieke situatie per bedrijf, zijn de volgende overwegingen te maken om voor oplossing A dan wel B te kiezen.

Overwegingen om te kiezen voor oplossing A:
 • het bedrijf overweegt de werkruimte(n) opnieuw in te richten dan wel te verhuizen naar een nieuwe locatie;
 • de machine is gedurende vrijwel de volledige werktijd in bedrijf;
 • de machine draagt door de positionering in de werkruimte, mate van inzet en/of hoogte van het geluidsniveau sterk bij aan de dagdosis geluid van een groot aantal werknemers.

Overwegingen om te kiezen voor oplossing B:
 • de machine is slechts gedurende een beperkt deel van de werktijd in bedrijf;
 • de machine draagt door de positionering in de werkruimte, de beperkte inzet en/of hoogte van het geluidsniveau voornamelijk bij aan de dagdosis geluid van de werknemers die aan de machine werken;
 • de kosten van de aanpassingen aan deze machine zijn onevenredig hoog in vergelijking met de totale kosten voor de aanpak van meerdere machines conform het Plan van Aanpak.


Meer informatie* Dagblootstelling: de term blootstelling wordt gebruikt om de mate waarin een werknemer contact heeft met houtstof aan te duiden: de dagblootstelling is de gemiddelde hoeveelheid houtstof waaraan een werknemer over een werkdag van 8 uur blootstaat.
** Dagdosis: de term dosis wordt gebruikt om de blootstelling aan geluid uit te drukken; de dagdosis is de gemiddelde hoeveelheid geluid waarin een werknemer over een werkdag van 8 uur blootstaat.

 
 
 

< terug naar vorige pagina