U bent hier: Home - Arbocatalogus timmerindustrie - Hul... - L - Lawaai- en houtstofreduc...

Print deze pagina


Lawaai- en houtstofreductie Inspectie en onderhoud


Niet alleen door technische maatregelen, maar ook door beheersmaatregelen van organisatorische aard is veel winst te behalen bij terugdringing van blootstelling aan houtstof en geluid. Deze beheersmaatregelen worden vaak samengevat onder de noemer "good housekeeping". Dit omvat niet alleen maatregelen als het regelmatig schoonmaken van werkruimten en machines maar ook regelmatige inspectie en goed onderhoud van machines en apparatuur, het juist gebruik van afzuiging (plaatsing afzuigkappen, handschuiven discipline) en verantwoord omgaan met machines en afzuigapparatuur. Toepassing van deze maatregelen is een kwestie van aandacht. Ze kosten weinig tot geen geld, maar vergen wel discipline. Bij een goede invulling van "good housekeeping" kan met geringe kosten veel resultaat geboekt worden bij het terugdringen van blootstelling aan houtstof en geluid. Een bijkomend voordeel is dat door het adequaat invulling geven aan "good housekeeping" ook deels invulling wordt gegeven aan wettelijk vereiste maatregelen in het kader van explosieveiligheid (ATEX-richtlijn 137). Dit kan ook in financiële zin gunstig zijn voor een bedrijf.

Onderstaand volgen een aantal richtlijnen en tips voor "good housekeeping" mbt inspectie en onderhoud.


Richtlijnen en tips
Een goede conditie van machines en voorzieningen staat en valt met aandacht voor beschadigingen, slijtage, veroudering en vervuiling en directe actie op het constateren ervan. Een inspectie- en onderhoudsschema helpen hierbij.

Voor onderhoudsschema’s kan het beste aangesloten worden bij de aanbevelingen van de fabrikant/leverancier van de machines/voorzieningen.

Een voorbeeld voor een inspectieschema is als bijlage toegevoegd.


Meer informatie 
 
 

< terug naar vorige pagina