U bent hier: Home - Arbocatalogus timmerindustrie - Hul... - L - Lawaai- en houtstofreduc...

Print deze pagina


Lawaai- en houtstofreductie Onderbladzaag


Dagblootstelling* (dagdosis**) aan houtstof/geluid in situatie zonder of met beperkte voorzieningen

Geluid (in dB(A)) Houtstof (in mg/m³)
Gemiddelde inzet Gemiddelde inzet
machine: 4-8 uur per dag machine: 4-8 uur per dag
Dagdosis eigen werkzaamheden: Dagblootstelling eigen werkzaamheden:
maximaal circa 88 dB(A) 2-4 mg/m³
Vereiste geluidsreductie: circa 8 dB(A) Vereiste houtstofreductie: 1-3 mg/m³


Geïntegreerde oplossing reductie geluid circa 8 dB(A) en houtstof met maximaal 3 mg/m³

Geluid:
 • afschermende voorzieningen: aanbrengen geluidsabsorberend uitgevoerde beschermkap met geluidgedempte in en uitvoertunnels en pneumatisch bediende klep aan de voorzijde;
 • aanbrengen ontdreuning/absorptiemateriaal aan de binnenzijde van de machine.

Houtstof:
 • aanbrengen afzuigaansluiting op de beschermkap;
 • zonodig aanpassen afzuiging in de zaagkast.


Kenmerken

Soort oplossing: technisch

Type risicoreductie: overdrachtsbeperking

Arbo effecten:
 • reductie dagdosis geluid circa 8 dB(A)
 • reductie dagblootstelling houtstof met maximaal 3 mg/m³
 • verminderde verspreiding van houtstof naar de omgeving

Kosten:
 • geluidsabsorberend uitgevoerde beschermkap met tunnels en pneumatisch bedienbare klep, inclusief aanpassingen ter verbetering afzuiging: € 5000,- à € 6000,-
 • aanpassingen afzuig-/filterinstallatie: afhankelijk van situatie
 • kosten in verband met productieverliezen door bouw/installatie, aansluiting elektriciteit/perslucht/e.d. zijn niet in de kostenraming inbegrepen

Lever-/installatietermijn:
 • < 3 maanden


Meer informatie* Dagblootstelling: de term blootstelling wordt gebruikt om de mate waarin een werknemer contact heeft met houtstof aan te duiden: de dagblootstelling is de gemiddelde hoeveelheid houtstof waaraan een werknemer over een werkdag van 8 uur blootstaat.
** Dagdosis: de term dosis wordt gebruikt om de blootstelling aan geluid uit te drukken; de dagdosis is de gemiddelde hoeveelheid geluid waarin een werknemer over een werkdag van 8 uur blootstaat.

 
 
 

< terug naar vorige pagina