U bent hier: Home - Arbocatalogus timmerindustrie - Veel... - Hoe zit de catalogus in elkaar?

Print deze pagina


Hoe zit de catalogus in elkaar?


De arbocatalogus kent drie ingangen. De ingang functiefamilies, de ingang werksoorten en de ingang risico’s. Deze drie ingangen vertegenwoordigen drie manieren om snel en eenvoudig bij maatregelen te komen. Maatregelen die de belangrijkste risico’s in de Timmerindustrie kunnen beperken of zelfs opheffen. Iedere ingang leidt via een vaste route naar de oplossingen voor een specifiek risico bij een werksoort in een functiefamilie.

Kies bij de ingang functiefamilies voor een functiefamilie om via een werksoort maatregelen voor een zeker risico te vinden. Of kies bij de ingang werksoorten een werksoort om via een functiefamilie oplossingen voor een bepaald risico te vinden. Of kies bij de ingang risico’s een risico om via een functiefamilie en een werksoort de betreffende maatregelen te vinden.

De maatregelen zijn ingedeeld in:
  • bronmaatregelen, die nogal eens investeringen op langere termijn vergen,
  • collectieve maatregelen die door de werkgever getroffen kunnen worden en
  • individuele maatregelen (waaronder persoonlijke beschermingsmiddelen), waarvoor de werkgever eveneens verantwoordelijk is, maar waarbij de werknemers ook een belangrijke rol spelen.
  • Bovendien zijn per risico en functie nog de arbovriendelijke hulpmiddelen en extra informatie opgenomen. Daarbij is steeds vermeld op welke manier extra informatie kan worden verkregen en waar hulpmiddelen verkrijgbaar zijn.
  • Maatregelen aan de bron vergen soms investeringen in materieel. Zodra een arbeidsmiddel (cirkelzaag e.d.) aan vervanging toe is, zal moeten worden geïnvesteerd in nieuw materieel dat voldoet aan de afspraken in de Arbocatalogus.

 
 
 

< terug naar vorige pagina