U bent hier: Home - Arbocatalogus timmerindustrie - Veel ges... - Wat is een arbocatalogus?

Print deze pagina


Wat is een arbocatalogus?


Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Arbowet in 2007 geeft de overheid aan bedrijfstakken meer verantwoordelijkheid om zelf invulling te geven aan doelvoorschriften in de Arbeidsomstandighedenwet voor veilig en gezond werken. In die doelvoorschriften wordt door de overheid geregeld welk niveau van veiligheid en gezondheid bij het werk moet worden bereikt. De manier waarop dat gebeurt zal per branche kunnen verschillen. Daarom wordt aan de bedrijfstakken zelf overgelaten om oplossingen te bedenken voor de arboproblemen van de bedrijven in die branche. De oplossingen worden vastgelegd in een Arbocatalogus. Daarin staan dus afspraken die zijn gemaakt tussen de werkgeversorganisatie (NBvT) en de vakbonden (CNV Vakmensen en FNV Meubel en Hout) over de wijze waarop de Arbowet in de praktijk kan worden ingevuld. De Arbocatalogus Timmerindustrie gaat over de onderwerpen fysieke belasting, houtstof, lawaai, machineveiligheid en werkdruk en is sinds het najaar van 2012 van kracht.
 
 
 

< terug naar vorige pagina