U bent hier: Home - Arbocatalogus timmerindustrie - Wet- en re... - Fysieke be... - Arbowet

Print deze pagina


De Arbowet over Fysieke belasting


In de Arbowet staan geen specifieke bepalingen over Fysieke belasting. Wel zijn er een aantal regels
over arbeidsomstandighedenbeleid, risico-inventarisatie, voorlichting en onderricht, etc. die ook betrekking hebben op fysieke belasting.


De werkgever moet de gevaren inventariseren ( Artikel 5 ) eventueel als onderdeel van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE). Aan werknemers moet adequate voorlichting gegeven worden over de risico’s van hun werk, over hoe het werk op een gezonde manier uitgevoerd kan worden en de werkgever moet erop toezien dat de instructies en voorschriften worden nageleefd ( Artikel 8 ).

De werknemer is verplicht om bij de arbeid de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht te nemen en naar vermogen zorg te dragen voor de eigen veiligheid en gezondheid en die van andere personen. Ook moet de werknemers werken volgens de aangegeven werkmethode ( Artikel 11 ).


 
 
 

< terug naar vorige pagina