U bent hier: Home - Arbocatalogus timmerindustrie - Wet- en re... - Houtstof - Arboregeling

Print deze pagina


De Arboregeling over Houtstof


In Artikel 4.20 van de Arboregeling wordt aangegeven dat voor houtstof een grenswaarde geldt. Deze grenswaarde heeft betrekking op hardhout. Daaronder wordt verstaan het hout van bedektzadigden (vnl. loofbomen). Voorhardhoutstof geldt op de arbeidsplek een grenswaarde in de lucht van 2 mg/m³ als gemiddelde bij 8 uur blootstelling ( Bijlage XIII ). Binnen de houtbranches heeft men echter afgesproken dat waar mogelijk en haalbaar een grens wordt aangehouden van 1 mg/m³ in de lucht. Bij aanschaf van nieuwe houtbewerkingsmachines wordt er vanuit gegaan dat bij bewerkingen nooit meer stof vrijkomt dan maximaal 1 mg/m³ (emissiewaarde). Dit staat in de Branchenormen voor de Timmerindustrie.

 
 
 

< terug naar vorige pagina