U bent hier: Home - Arbocatalogus timmerindustrie - Wet- en regelgeving - Houtstof

Print deze pagina


Houtstof in wet- en regelgeving


De bescherming tegen blootstelling aan houtstof is uitvoerig geregeld in de arbowetgeving en met name in het Arbobesluit (hoofdstuk 4 over gevaarlijke stoffen en hoofdstuk 8 over persoonlijke beschermingsmiddelen).


Wat staat er in de wettelijke regelingen en normen over Houtstof?

Het Arbobesluit
De Arboregeling
De Arbowet
De Branchenormen, die de beleidsregels hebben vervangen

De CAO voor de timmerindustrie bevat weliswaar geen bepalingen met betrekking tot houtstof, maar in het Convenant Timmerindustrie zijn hierover wel afspraken gemaakt. Deze zijn voor de timmerindustrie verwerkt in de branchenormen.
 
 
 

< terug naar vorige pagina