U bent hier: Home - Arbocatalogus timmerindustrie - Wet- en reg... - Lawaai - Arboregeling

Print deze pagina


Arboregeling


In de Arboregeling zijn geen regels opgenomen die direct verbonden zijn met lawaai op de arbeidsplaats. Wel zijn er bepalingen over de melding van beroepsziekten zoals lawaaidoofheid en het eventueel vereiste audiometrisch onderzoek (Arboregeling lawaai, Hoofdstuk 2 betreft: Aanvullende voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, deskundigen en arbodiensten). Daarnaast is van belang het bepaalde in de Arboregeling hoofdstuk 8 Veiligheids- en gezondheidssignalering (borden die aangeven dat gehoorbescherming moet worden gedragen).
 
 
 

< terug naar vorige pagina