U bent hier: Home - Arbocatalogus timmerindustrie - Wet- en regelgeving - Lawaai

Print deze pagina


Lawaai in wet- en regelgeving


De bescherming tegen blootstelling aan lawaai is uitvoerig geregeld in de arbowetgeving en met name in het Arbobesluit. Er zijn bepalingen over de maximale blootstelling per dag en per week en over piekblootstelling. Om te kunnen bepalen of en in welke mate werknemers worden blootgesteld aan lawaai moet het geluidsniveau gemeten en beoordeeld worden. Vervolgens moeten passende maatregelen worden genomen volgens de arbeidshygiƫnische strategie.


Wat staat er in de wettelijke regelingen en normen over Lawaai?

Het Arbobesluit
De Arboregeling
De Arbowet
De Branchenormen, die de beleidsregels hebben vervangen
De CAO voor de Timmerindustrie

 
 
 

< terug naar vorige pagina