U bent hier: Home - Risico - Houtstof - Houtbewerking - Handmatige bewerkingen

Print deze pagina


Houtstof bij Handmatige bewerkingen in Houtbewerking


Onder handmatige bewerkingen wordt verstaan het bewerken van materialen en producten met vrij in de hand (al dan niet elektrisch of pneumatisch aangedreven) handgereedschap. Voorbeelden van handmatige bewerkingen zijn: bij- en afwerken, plamuren, kitten, schaven, schuren, tacken, timmeren, zagen (hand-, handcirkel- en reciprozaag).

De te nemen maatregelen moeten zijn gericht op het voorkomen van blootstelling aan carcinogeen houtstof die kleine deeltjes bevat. Spaanders en krullen leveren geen direct inadembaar risico op.


Te nemen maatregelen:

Bronmaatregelen
 • Gebruik waar mogelijk houtsoorten en plaatmaterialen die minder irriterende, schadelijke of carcinogene eigenschappen hebben en vervang waar mogelijk houtsoorten met schadelijke inhoudsstoffen door ander houtsoorten.
 • Beperk correctief (handmatig) schuren, zagen en frezen zoveel mogelijk.


Collectieve maatregelen
 • Zorg voor voldoende bronafzuiging tijdens het werken met vast opgestelde en handgevoerde machines.
 • Zorg voor goed afgezogen houtbewerkingsmachines
 • Bevorder het mechanisch schuren i.p.v. handmatig met een schuurblok omdat hierbij bronafzuiging kan worden toegepast.
 • Bij voorkeur gebruik maken van een hoogvacuüm afzuigsysteem bij de afzuiging van houtstof bij handmachines.
 • Verricht (handmatige) schuurwerkzaamheden bij voorkeur voor een afgezogen wand of op een afgezogen tafel. De houtstof concentratie in de ademzone wordt dan gereduceerd
 • Zorg naast bronafzuiging altijd voor goede ruimtelijke ventilatie
 • Gebruik geen perslucht voor schoonblazen en stofvrij maken van werkstukken maar gebruik hiervoor speciale persluchtpistolen die afzuigen.
 • Gebruik alternatieven voor reiniging en stofvrij maken zoals afgezogen (mechanische) borstels, stofzuigers, etc.
 • Stel zo nodig extra tijd beschikbaar voor reiniging en stofvrij maken van werkstukken.
 • Good housekeeping.


Individuele maatregelen
 • Maak gebruik van de ter beschikking gestelde hulpmiddelen zoals handgevoerde machines met bronafzuiging.
 • Gebruik geen perslucht voor schoonblazen en stofvrij maken van werkstukken maar gebruik daarvoor afgezogen borstels, een stofzuiger of zuigpistool. In voorkomende gevallen kan een vochtige doek die het stof opneemt uitkomst bieden.
 • Reinig kleding nooit met perslucht.
 • Goede bediening van kleppen en handschuiven van afzuiginstallaties.
 • Good housekeeping.Arbovriendelijke hulpmiddelen bij Handmatige bewerkingen in Houtbewerking met betrekking tot Houtstof

Organisatorische oplossingen


Meer informatie


Wat zegt wet- en regelgeving?

 
 
 

< terug naar vorige pagina