U bent hier: Home - Risico - Houtstof - Houtskeletbouw - Plaatsen (half)producten

Print deze pagina


Houtstof bij Plaatsen (half)producten in Houtskeletbouw


Onder Plaatsen (half)producten wordt het op de (bouw)locatie inmeten, plaatsen, stellen, tijdelijk en definitief vastzetten van (half)producten verstaan. Voorbeelden van Plaatsen (half)producten zijn: inmeten van trappen / trapleuningen / kozijnen, plaatsen wanden / vloeren, plaatsen dakkapel, plaatsen en stellen van gevelvullende of gevelelementen, stutten en stellen van trappen.

De te nemen maatregelen moeten zijn gericht op het voorkomen van blootstelling aan carcinogeen houtstof die kleine deeltjes bevat. Spaanders en krullen leveren geen direct inadembaar risico op.


Te nemen maatregelen:

Bronmaatregelen
 • Gebruik waar mogelijk houtsoorten en plaatmaterialen die minder irriterende, schadelijke of carcinogene eigenschappen hebben en vervang waar mogelijk houtsoorten met schadelijke inhoudsstoffen door ander houtsoorten.
 • Beperk correctief (handmatig) schuren zoveel mogelijk.


Collectieve maatregelen
 • Zorg voor voldoende bronafzuiging tijdens het schuren.
 • Bevorder het mechanisch schuren i.p.v. handmatig met een schuurblok omdat hierbij bronafzuiging kan worden toegepast.
 • Bij voorkeur gebruik maken van een hoogvacuüm afzuigsysteem bij de afzuiging van houtstof bij handmachines.
 • Verricht (handmatige) schuurwerkzaamheden bij voorkeur voor een afgezogen wand of op een afgezogen tafel. De houtstofconcentratie in de ademzone wordt dan gereduceerd.
 • Zorg naast bronafzuiging altijd voor goede ruimtelijke ventilatie.
 • Gebruik geen perslucht voor schoonblazen en stofvrij maken van werkstukken maar gebruik hiervoor speciale persluchtpistolen die afzuigen.
 • Gebruik alternatieven voor reiniging en stofvrij maken zoals afgezogen borstels, stofzuigers, etc.
 • Stel zo nodig extra tijd beschikbaar voor reiniging en stofvrij maken van werkstukken.
 • Good housekeeping.


Individuele maatregelen
 • Maak gebruik van de ter beschikking gestelde hulpmiddelen zoals handgevoerde schuurmachines met bronafzuiging.
 • Gebruik geen perslucht voor schoonblazen en stofvrij maken van werkstukken maar gebruik hiervoor speciale persluchtpistolen die afzuigen of gebruik daarvoor een afgezogen borstel of vochtige doek die het stof opneemt.
 • Reinig kleding nooit met perslucht.
 • Good housekeeping.Arbovriendelijke hulpmiddelen bij Plaatsen (half)producten in Houtskeletbouw met betrekking tot Houtstof

Organisatorische oplossingen


Meer informatie


Wat zegt wet- en regelgeving?

 
 
 

< terug naar vorige pagina