U bent hier: Home - Risico - Houtstof - Kunststofverwerking - Handmatige bewerkingen

Print deze pagina


Houtstof bij Handmatige bewerkingen in Kunststofverwerking


Onder handmatige bewerkingen wordt verstaan het bewerken van materialen en producten met vrij in de hand (al dan niet elektrisch of pneumatisch aangedreven) handgereedschap. Voorbeelden van handmatige bewerkingen zijn: bij- en afwerken, plamuren, kitten, schaven, schuren, tacken, timmeren, zagen (hand-, handcirkel- en reciprozaag).

De te nemen maatregelen moeten zijn gericht op het voorkomen van blootstelling aan carcinogeen houtstof die kleine deeltjes bevat. Spaanders en krullen leveren geen direct inadembaar risico op.


Te nemen maatregelen:

Bronmaatregelen
 • Gebruik waar mogelijk houtsoorten en plaatmaterialen die minder irriterende, schadelijke of carcinogene eigenschappen hebben en vervang waar mogelijk houtsoorten met schadelijke inhoudsstoffen door andere houtsoorten.
 • Beperk correctief (handmatig) schuren, zagen en frezen zoveel mogelijk.


Collectieve maatregelen
 • Zorg voor voldoende bronafzuiging tijdens het werken met vast opgestelde en handgevoerde machines.
 • Stel handgevoerde machines met bronafzuiging beschikbaar voor de medewerker Kunststofverwerking.
 • Bevorder het mechanisch schuren i.p.v. handmatig met een schuurblok omdat hierbij bronafzuiging kan worden toegepast.
 • Zorg naast bronafzuiging altijd voor goede ruimtelijke ventilatie.
 • Gebruik geen perslucht voor schoonblazen en stofvrij maken van werkstukken maar gebruik hiervoor speciale persluchtpistolen die afzuigen.
 • Gebruik andere alternatieven voor reiniging en stofvrij maken zoals stofzuigers, etc.
 • Stel zo nodig extra tijd beschikbaar voor reiniging en stofvrij maken van werkstukken.
 • Good housekeeping.


Individuele maatregelen
 • Maak gebruik van de ter beschikking gestelde hulpmiddelen zoals handgevoerde machines met bronafzuiging.
 • Maak werkstukken vooraf en na werkzaamheden niet schoon met perslucht maar gebruik daarvoor een stofzuiger of een afzuigpistool op perslucht. In voorkomende gevallen kan een vochtige doek die het stof opneemt uitkomst bieden.
 • Reinig kleding nooit met perslucht.
 • Good housekeeping.Arbovriendelijke hulpmiddelen bij Handmatige bewerkingen in Kunststofverwerking met betrekking tot Houtstof

Organisatorische oplossingen


Meer informatie


Wat zegt wet- en regelgeving?

 
 
 

< terug naar vorige pagina