U bent hier: Home - Risico - Werkdruk

Print deze pagina


Werkdruk


Het woord Werkdruk wordt in de timmerindustrie vaak gebruikt in de betekenis van het onder tijdsdruk een hoge productie moeten halen. Een andere manier waarop het woord Werkdruk wordt gebruikt, is synoniem aan werkstress of psychisch zwaar belast zijn door geestelijk inspannend werk. Als iemand klaagt over een hoge werkdruk, zegt dit vooral iets over hoe diegene zijn situatie ervaart. Het kan zijn dat het werk energie vreet en belastend is. Een (te) hoge werkdruk kan leiden tot spanningen en stress, wat op zijn beurt weer kan leiden tot gedragsmatige, psychologische en/of lichamelijke klachten en daardoor tot verzuim.


In welke functiefamilie is Werkdruk een belangrijk risico?
In iedere functiefamilie van de Timmerindustrie vormt Werkdruk een belangrijk risico:

Voor- en afmontage
Kunststofverwerking
Houtbewerking
Algemene ondersteuning
Spuiterij
Houtskeletbouw
Bouwmontage
Magazijn / expeditie / transport
Werkvoorbereiding / calculatie
Financiële administratie
Commercie
Technische dienst
Productieleiding
ICT / automatisering


Werkdruk
De werkgever moet ervoor zorgen dat psychosociale belasting, zoals werkdruk, geen gevaar oplevert voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers.

Dit kan door:
  • Een goede inrichting van de werkplek; bijvoorbeeld door het gebruik van ergonomische hulpmiddelen zodat niet (te lang) in eenzelfde gespannen houding gewerkt hoeft te worden.
  • Een slimme organisatie van het werk; bijvoorbeeld door afwisselende werkzaamheden en voldoende pauzes. Een duidelijke taak- en functie omschrijving kan daar ook aan bijdragen. Dat geldt ook voor het vastleggen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

In het arbobeleid moet de werkgever expliciet aandacht besteden aan werkdruk (psychosociale arbeidsbelasting). In de RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) moeten de risico's van psychosociale belasting geïnventariseerd en beoordeeld worden. De maatregelen om werkdruk te voorkomen of te beperken worden opgenomen in het Plan van Aanpak dat onderdeel uitmaakt van de RI&E. Houd goed bij welke maatregelen tegen werkdruk zijn genomen en beoordeel regelmatig of de maatregel effectief is en blijft. De werkgever is verplicht om een preventief beleid te ontwikkelen om werkdruk tegen te gaan en moet werknemers met werkdruk of werkstress begeleiden.

De werkgever moet ook voorlichting geven over de risico's van (te) hoge werkdruk en over manieren om daarmee om te gaan. Bij het voorkómen van werkdruk zijn een goede voorbereiding en planning, het voorkómen van storingen en duidelijke taken en opdrachten erg belangrijk.


Werktijden
Ook de werk- en rusttijden kunnen van invloed zijn op het ontstaan van werkdruk. In de Arbeidstijdenwet staat onder andere beschreven hoe lang (hoeveel uur, hoeveel dagen) er achter elkaar mag worden gewerkt en hoe lang er in de verschillende situaties gepauzeerd moet worden.


 
 
 

< terug naar vorige pagina